istanbul escort

alanya escort

Puslu suların içindeki tarih “GÖLYAZI”

Bizans Dönemi'nde Apollania ad Rhyndacum, önce Bitinya Piskoposluğu'na bağlı kalan Gölyazı, daha sonra da Nicomedia ve kısa bir süre de Kios piskoposluklarına bağlanmıştır.