istanbul escort

alanya escort

Kim bu Herif?


Kim bu Herif?
Son günlerde sermaye ve para piyasalarında yaşanan gelişmelerin birçok spekülasyona neden olduğu görülmektedir. Basında çıkan yorumlara bakılırsa TLdeki güçlenme ve borsadaki yükselişin ardında Herif olarak adlandırılan bir kişinin olduğu söyleniyor.Bazı gazetelere göre Herif bıyıklı olarak nitelenen bir Türk spekülatör, bazılarına göreyse kompleks bir algoritmayı kullanan bir Hintli. Kimileri bu kadar para ancak bir Arap da olabilir diyerek Herif Körfezden demekte.Herifin Türkiyede yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımı olduğu ve günde 450 milyon TLlik bir işlem hacmi gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Yorumlara bakılırsa Herif denen zat şu an ülke ekonomisinin gidişatını belirliyor. Yarın düşüş yönünde pozisyon adlığı zaman ülke ekonomisini çok büyük zarara uğratabileceği için bir tehdit olduğundan bahis ediliyor. Kısacası piyasaları Herif korkusu almış durumda. Bu noktada eğer böyle bir durum söz konusuysa kamu yönetiminin bu suçu işleyen veya işleyenleri hemen tespit edip gerekli yaptırımı uygulaması lazımdır. Ekonomiye güveni azaltan bu tehditlerin ivedilikle bertaraf edilmesi beklenir. Ancak bu tespitlerin yanında ifade edilmesi gereken bir gerçek vardır. Yapılacak bu incelemelerin bir neticeye varması beklenmemelidir. Hiçbir kurumsal veya bireysel güç ne olursa olsun bir ülkenin ekonomisini tehdit edecek konuma sahip olması söz konusu değildir. Global düzeyde günde 60 Milyar USD civarında işlem gören bir para biriminin manipüle edilmesi olasılık dışıdır. Dünyanın en zengin insanı bile tüm varlığını satsa TLnin değeri üzerinde sadece bir gün etki sağlayabilir. Geçici etkilerin kitlesel hareketler tarafından meydana gelen trendler üzerinde anlık etkilere sahiptir. Peki bu gerçekler göz önündeyken neden medyada “Herif” haberleriyle içinde bulunan süreç açıklanmaya çalışılmaktadır? Piyasalarda bir tedirginlik vardır, ekonomik aktörler ekonomiye güvenmedikleri için her hareketi şüpheyle karşılamakta ve neden-sonuç ilişkisiyle açıklamaya kalkmaktadır. “İşler kötü, TLdeki güçlenme bir Herifin yaptığı işlemlerden kaynaklanıyordur” deyip kendimize mantıklı bir açıklama yaratmaya çalışıyoruz. Ancak yapılan yorumlarda dikkatimizi çeken nokta şudur; “Herif” şu anda yükselişe oynuyor, ters yönde pozisyon açacağı zaman yanacağız“ denmektedir. Daha önce hükümet iyi yaptı yada kötü yaptı derken gelinen noktada bir Herif yaratılmak suretiyle ilerlenmektedir. İnsan yığınları tarafından oluşturulan hareketlerin ne bir hamisi ne de müsebbibi vardır. Canlıların doğup büyüyüp ölmesi gibi ekonominin de kendine ait bir hayatı vardır. Dizginler ne hükümetin ne de Herifin elindedir.

EKOHABER